Γιατί το ΥΠΕΘΑ δεν έχει υιοθετήσει το παράδειγμα της Σχολής Ικάρων των ΗΠΑ στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων : Μια διαχρονική αδράνεια

Μπάμπης Παπασπύρος
Μπάμπης Παπασπύρος

Ταξίαρχος εν αποστρατεία Μηχανικός ΣΜΑ, πρώην Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Η Σχολή Ικάρων, το διακεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Πολεμικής Αεροπορίας, ιδρύθηκε το 1931. Από την ίδρυσή της, έχει συμβάλει σημαντικά στην εκπαίδευση και κατάρτιση αξιωματικών που στελεχώνουν την Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας. Παρά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει, τα πτυχία της Σχολής Ικάρων δεν απολαμβάνουν πάντα την ίδια αναγνώριση και ισοτιμία με εκείνα των πανεπιστημίων στην Ελλάδα, με αποκορύφωμα την μη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους Μηχανικούς της Σχολής Ικάρων.

Η USAFA (US Air Force Academy), η Αμερικανική Σχολή Ικάρων, ιδρύθηκε το 1954 και από την αρχή της λειτουργίας της, επιδίωξε την πλήρη αναγνώριση των πτυχίων της σε ισοτιμία με τα πολιτικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Τον Ιούνιο του 1959, η Ακαδημία έλαβε ακαδημαϊκή διαπίστευση και πιστοποίηση για την 1η της τάξη 207 αξιωματικών στις 3 Ιουνίου 1959

Η Ακαδημία απονέμει πτυχίο Bachelor of Science, το οποίο διαπιστεύεται από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης (Higher Learning Commission – HLC). Όλοι οι απόφοιτοι θα έχουν «Bachelor of Science» τυπωμένο στο δίπλωμά τους. Οι παρακάτω ειδικότητες διαπιστεύονται από την Επιτροπή Διαπίστευσης Μηχανικών της ABET, Inc:

 •     Aeronautical Engineering & Astronautical Engineering (Αεροναυπηγός Μηχανικός)
 •     Civil Engineering (Πολιτικός Μηχανικός)
 •     Computer Engineering (Μηχανικός Υπολογιστών)
 •     Electrical Engineering (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
 •     Mechanical Engineering (Μηχανολόγος Μηχανικός)
 •     Systems Engineering (Μηχανικός Συστημάτων)

Οι ειδικότητες της Επιστήμης των Υπολογιστών και της Κυβερνοεπιστήμης διαπιστεύονται από την Επιτροπή Διαπίστευσης Πληροφορικής της ABET, Inc. Οι επιλογές της Χημείας, της Βιοχημείας και της Επιστήμης Υλικών εντός της ειδικότητας της Χημείας εγκρίνονται από την Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας. Η ειδικότητα της Διοίκησης (Management) διαπιστεύεται από τον Σύνδεσμο για την Προώθηση των Κολλεγίων Επιχειρήσεων (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Σχετικά με την ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)

Η ABET ιδρύθηκε το 1932 ως το Συμβούλιο Μηχανικών για την Επαγγελματική Ανάπτυξη (Engineers’ Council for Professional Development – ECPD). Το 1980, μετονομάστηκε σε Συμβούλιο Διαπίστευσης Μηχανικής και Τεχνολογίας (Accreditation Board for Engineering and Technology) για να περιγράψει πιο ακριβώς την έμφαση στη διαπίστευση.

Η διαπίστευση των προγραμμάτων σπουδών της από αναγνωρισμένους φορείς όπως η ABET και η HLC, διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι της USAFA λαμβάνουν πτυχία που είναι πλήρως αποδεκτά και αναγνωρισμένα από επαγγελματικές και ακαδημαϊκές οργανώσεις & Φορείς

Η Ισότητα-Ισοτιμία των Πτυχίων
Όπως βλέπουμε, η Σχολή Ικάρων των ΗΠΑ, η USAFA, στα πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή της έβγαζε αξιωματικούς με πιστοποιημένα πτυχία & επαγγελματικά δικαιώματα. Το σημαντικό είναι ότι τα πτυχία της USAFA, είναι αναγνωρισμένα και πιστοποιούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και των λοιπών πανεπιστημίων των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει πλήρης και απόλυτη ισοτιμία των πτυχίων της USAFA με τα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Συγκρίσεις με την Ελλάδα
Ενώ αυτά συμβαίνουν στις ΗΠΑ, εδώ στη χώρα μας η Σχολή Ικάρων, που είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) και θεωρείται ισότιμη με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), δεν τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης με τα πανεπιστήμια όσον τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Η Σχολή Ικάρων παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε υποψήφιους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο διακεκριμένα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Παρόλα αυτά, οι Μηχανικοί απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην αναγνώριση των πτυχίων τους και στα επαγγελματικά δικαιώματα, ειδικά σε σύγκριση με τους αποφοίτους των πανεπιστημίων.
Η διαφορά αυτή στην αναγνώριση μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της γραφειοκρατίας, της αδράνειας και των διαφορών στη νομοθεσία. 

Υιοθέτηση Αμερικανικών Πρακτικών σε Άλλους Τομείς
Η Πολεμική Αεροπορία έχει υιοθετήσει το αμερικανικό σύστημα σε διάφορους τομείς, όπως εξοπλισμούς, συντήρηση, εκπαίδευση, τακτικές και διαδικασίες. Αυτή η υιοθέτηση έχει συμβάλει στη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της τεχνολογικής υποδομής της Πολεμικής Αεροπορίας, εναρμονίζοντάς την με τα υψηλά πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το Ζήτημα της Αναγνώρισης των Πτυχίων
Παρά την ευρεία υιοθέτηση αμερικανικών πρακτικών σε πολλούς τομείς, η αναγνώριση των πτυχίων της Σχολής Ικάρων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά δεν έχει προσαρμοστεί ανάλογα με το αμερικανικό πρότυπο. Οι λόγοι για αυτό μπορεί να είναι πολυσύνθετοι και ποικίλοι.

Γιατί το ΥΠΕΘΑ διαχρονικά δεν Έχει Υιοθετήσει το Παράδειγμα της USAFA;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) δεν έχει υιοθετήσει πλήρως το παράδειγμα της USAFA όσον αφορά την αναγνώριση των πτυχίων & τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Σχολής Ικάρων:

 •     Γραφειοκρατία και Νομοθεσία: Η ελληνική νομοθεσία και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες συχνά δημιουργούν εμπόδια στην αναγνώριση στρατιωτικών πτυχίων. Οι αλλαγές στη νομοθεσία είναι χρονοβόρες και συχνά συναντούν αντιστάσεις & συντεχνιακές αντιδράσεις από διάφορους φορείς.
 •     Διαφορετικά Εκπαιδευτικά Συστήματα: Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα διαφέρει σε σημαντικά σημεία από το αμερικανικό. Αυτό περιλαμβάνει τη δομή των προγραμμάτων σπουδών, τις απαιτήσεις διαπίστευσης και τις διαδικασίες αναγνώρισης πτυχίων.
 •     Έλλειψη Πολιτικής Βούλησης & Συντονισμού: Υπάρχει συχνά έλλειψη πολιτικής βούλησης επίλυσης του προβλήματος και έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί κενά στην αναγνώριση των πτυχίων και στην αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.
 •     Κοινωνικές και Πολιτικές Αντιλήψεις: Οι κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις για τα στρατιωτικά και πολιτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφέρουν. Τα στρατιωτικά ιδρύματα συχνά θεωρούνται λιγότερο ευέλικτα και προσαρμόσιμα σε σχέση με τα πολιτικά πανεπιστήμια, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την αναγνώριση των πτυχίων τους.

Προτάσεις για Βελτίωση
Για να βελτιωθεί η αναγνώριση των πτυχίων της Σχολής Ικάρων, το ΥΠΕΘΑ πρέπει να υιοθετήσει τις εξής προτάσεις:

 •     Αναθεώρηση της Νομοθεσίας: Επανεξέταση και αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας ώστε να διασφαλιστεί η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και η πλήρης ισονομία & ισοτιμία των πτυχίων της Σχολής Ικάρων με τα πτυχία των πολιτικών πανεπιστημίων.
 •     Προώθηση της Συνεργασίας: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.
 •     Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση: Εκστρατείες ενημέρωσης για την αξία των στρατιωτικών πτυχίων στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, προκειμένου να αλλάξουν οι αντιλήψεις και να βελτιωθεί η αποδοχή των πτυχίων αυτών.

Συμπέρασμα
Η Σχολή Ικάρων έχει μια μακρά και ένδοξη ιστορία στην εκπαίδευση αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας. Ωστόσο, η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Μηχανικών της Σχολής Ικάρων παραμένει ένα ζήτημα που χρειάζεται άμεση προσοχή και δράση

Η εμπειρία της USAFA στις ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την υιοθέτηση πρακτικών που θα εξασφαλίσουν, την πλήρη ισοτιμία των πτυχίων της Σχολής Ικάρων με εκείνα των πολιτικών πανεπιστημίων, προσφέροντας στους αποφοίτους της τις ευκαιρίες και τα δικαιώματα που τους αξίζουν.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα

Tags