Στρατιωτικά Μεταφορικά Αεροσκάφη: Τεχνικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν το Κόστος Εκμετάλλευσης

image2

Υπάρχουν διάφοροι τεχνικοί παράγοντες που επηρεάζουν (αυξάνουν) το κόστος εκμετάλλευσης των στρατιωτικών μεταφορικών αεροσκαφών. Οι κυριότεροι από αυτούς περιγράφονται παρακάτω, εκ των οποίων κάποιοι αφορούν και, γενικότερα, όλες τις κατηγορίες στρατιωτικών αεροσκαφών.   Το είδος επιχειρησιακής εκμετάλλευσης Η φύση των επιχειρήσεων στρατιωτικών αεροσκαφών υπαγορεύει ή επιβάλλει ποικίλα και συχνά μη-τυπικά (σε σύγκριση με αεροσκάφη πολιτικής […]