Μη-συμβατική Σχεδίαση Αεροσκαφών: Οι Σύγχρονες Τάσεις

Eikona 6

Σύμφωνα με την IATA (International Air Transportation Association), η εναέρια κυκλοφορία τείνει να διπλασιάζεται ανά 15 χρόνια με ετήσια μέση αύξηση περίπου 4.4% [1, 2]. Σε αυτό το πλαίσιο, διεθνείς οργανισμοί όπως ο ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) και η NASA (National Aeronautics and Space Administration) θεσπίζουν μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους […]