Ο Oδικός Χάρτης Ανάπτυξης UAV/UCAVs του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ: Ένα Μοντέλο για την Ελλάδα;

Valkyrie deploys Altius 600

Ο σκοπός του οδικού χάρτη του Υπουργείου Άμυνας (Department of Defense, DOD) των ΗΠΑ, είναι να καθοδηγήσει και υποβοηθήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, για την ανάπτυξη των στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UA) την περίοδο 2005-2030. Προορίζεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων του Υπουργείου Άμυνας, στην ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απόκτηση […]