Αναδυόμενες Τεχνολογίες Αεροπορικών Κινητήρων

pxfuel.com

Οι κινητήρες τζετ έχουν παραμείνει σχετικά όμοιοι, ως προς τις βασικές αρχές λειτουργίας τους, εδώ και δεκαετίες: αναρρόφηση αέρα, συμπίεση, καύση, εκτόνωση (Εικόνα 1). Ειδικά τα τρία τελευταία στάδια, συνθέτουν αυτό που ονομάζεται πυρήνας του κινητήρα και αποτελεί το τμήμα το οποίο συνδέεται με την παραγωγή ισχύος. Στις μέρες μας έχουν κυριαρχήσει οι turbofan κινητήρες. […]