Ηθική και Ήθος στην Αεροδιαστημική Μηχανική: Μία Διερεύνηση σε Βάθος

Ethics-and-Ethos in aerospace engineering

Στο οξυδερκές έργο του, “How Will You Measure Your Life?” [1], ο Clayton Christensen εισάγει μια συναρπαστική προοπτική που συνδυάζει προσωπικές αξίες με επαγγελματικές επιχειρηματικές αρχές. Αυτή η προσέγγιση χρησιμεύει ως ιδανική βάση για τη συζήτηση του πολύπλευρου ηθικού τοπίου στη μηχανική, ιδιαίτερα στην αεροδιαστημική μηχανική. Αυτή η αφήγηση θα διερευνήσει όχι μόνο την ηθική […]