Τι ισχύει στην Ολλανδία για την Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή σε Αμυντικούς Εξοπλισμούς

131218 F OC707 059

Ας δούμε τι ισχύει και τι προβλέπεται στην Ολλανδία σχετικά με το καθεστώς των βιομηχανικών συμμετοχών σε αμυντικούς εξοπλισμούς. Σύμφωνα με το ισχύον Defence Industry Strategy (DIS) της Ολλανδίας κάθε προμήθεια πρέπει να εξετάζεται (κατά περίπτωση) ως προς το εάν έχει άμεση σύνδεση, με συγκεκριμένα καθορισμένο ουσιώδες συμφέρον ασφάλειας και ποια διαδικασία είναι η καταλληλότερη. […]