Μηχανογραφικά Συστήματα Διαχείρισης Συντήρησης (CMMS) στην Αεροδιαστημική

combine semiconductor and fast airplane 241924361

Στους δυναμικούς και κρίσιμους για την ασφάλεια τομείς της Αεροδιαστημικής και της Αεροπορίας, η αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων συντήρησης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιχειρησιακή επιτυχία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) αναδεικνύονται ως απαραίτητα εργαλεία, προσαρμοσμένα στις μοναδικές απαιτήσεις του κλάδου. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στις περιπλοκές του CMMS για […]

Ο Κύκλος Ζωής των Στρατιωτικών Αεροσκαφών: Μία Σύντομη Επισκόπηση

US Navy 101006 N 8913A 018 Aircraft from Carrier Air Wing CVW 8 are stored in the hangar bay of the aircraft carrier USS George H.W. Bush CVN 77

Το Στρατιωτικό Αεροσκάφος ως Τεχνικό Σύστημα Όπως συμβαίνει με κάθε τεχνικό σύστημα, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος σχεδιάζεται και αναμένεται να λειτουργήσει για έναν καθορισμένο κύκλο ζωής. Ένας χρήστης (operator) πρέπει να διασφαλίσει ότι ο στόλος αεροσκαφών παραμένει ‘υγιής’ (αξιόπλοος) και επιχειρησιακά ικανός καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η εκτέλεση […]