Εξερευνώντας τα Υπέρ και τα Κατά των Αεροπλάνων χωρίς Χειριστή: Θα είναι οι Αυτόνομες Πτήσεις το Μέλλον της Αεροπορίας;

Polet Antonov An 124 100 cockpit Petrov

Με την πρόοδο της τεχνολογίας και την άνοδο της αυτοματοποίησης, το ερώτημα αν τα αεροπλάνα θα πετούν χωρίς χειριστές γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Ενώ ορισμένοι πιστεύουν ότι τα αυτόνομα αεροπλάνα είναι ο δρόμος του μέλλοντος, άλλοι διστάζουν να αγκαλιάσουν αυτή τη νέα τεχνολογία. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τα επιχειρήματα υπέρ και κατά […]

The Better the Team, the Safer the World: Οκτώ τρόποι για την Εδραίωση Ασφαλούς Αλληλεπίδρασης των Εργαζομένων στον Αεροπορικό Κλάδο

NTSBAsiana214Engine

Το εν λόγω άρθρο αποτελεί περίληψη πενταετούς έρευνας (Freiherr zu Putlitz and Schade, 2004) η οποία μελέτησε την επιρροή διαφόρων παραμέτρων επικοινωνίας στην απόδοση των εργαζομένων της αεροπορικής, ιατρικής και πυρηνικής βιομηχανίας. Οι εν λόγω τομείς (αεροπορία, ιατρική, πυρηνική) κέντρισαν το ενδιαφέρον των επιστημόνων λόγω της σοβαρότητας των συνεπειών που προκαλεί ένα ατύχημα, κριτήριο το […]

Αεροπορικά Προγράμματα Σπουδών στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Πρόκληση ή Χαμένη Ευκαιρία;

image

Η Υπάρχουσα Κατάσταση Ο αεροπορικός τομέας της Ελλάδας εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, η ανώτατη εκπαίδευση δεν έχει μέχρι στιγμής κεφαλαιοποιήσει την ευκαιρία για προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό. Τα ανώτατα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας προσφέρουν περιορισμένες επιλογές σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους τομείς της αεροναυπηγικής και της αεροπορικής τεχνολογίας/συντήρησης […]