Προγράμματα Δομικής Ακεραιότητας Στρατιωτικών Αεροσκαφών

Mirage F1 Cristal Musee du Bourget P1020145

Το σύντομο αυτό άρθρο βασίζεται στο άρθρο ‘Δομική Ακεραιότητα Αεροσκαφών και Ασφάλεια Πτήσεων’  (Κ. Κουρούσης) που εκδόθηκε από την ΠΤΗΣΗ στο Τεύχος 198 Β’ 2010, το οποίο παρέχει μια πληρέστερη κάλυψη του θέματος. Τα Ατυχήματα των C-130A της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ Το 1994 και το 2002 συνέβησαν δύο θανατηφόρα ατυχήματα με C-130A της Υπηρεσίας […]