Ο Δρόμος έως την Εποχή της Βιομηχανίας 4.0 και οι Συνδεόμενες με αυτή Μέθοδοι Συντήρησης

wet tarmac 1 1449616

Η Συντήρηση στη Βιομηχανία είναι ένας από τους κλάδους εκείνους, που έχει παρουσιάσει τρομακτική εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες. Με μια σύντομη αναδρομή στην οργάνωση των πρώτων βιομηχανικών μονάδων θα διαπιστώσουμε, ότι αρχικά η συντήρηση δεν αποτελούσε προτεραιότητα, αλλά μια διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας και περιοριζόταν μόνον στην αποκατάσταση των βλαβών. Η προσέγγιση αυτή (Εικόνα 1), […]