Υπερηχητικά Επιβατικά Αεροσκάφη (Supersonic Transport Aircraft): Τα Κατάλληλα Υλικά για Υψηλές Θερμοκρασίες

ConcordeFuselageSinsheim

Το χαμηλό περιθώριο κέρδους (profit margin) που διαθέτει η πολιτική αεροπορία (civil aviation) και το μικρό μέγεθος της αγοράς (market share) που αναμένεται να έχει η νέα γενιά υπερηχητικών επιβατικών αεροσκαφών (supersonic transport aircraft) επιβάλλουν έξυπνες και οικονομικές λύσεις. Η επιλογή των κατάλληλων υλικών (materials selection) είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολεί τους […]