Η Αξιοποίηση ‘Δεδομένων Μεγάλου Όγκου’ (Big Data) στην Διαχείριση της Αξιοπλοϊμότητας Αεροσκαφών

Image 1

Πως φθάσαμε στα Δεδομένα Μεγάλου Όγκου (Big Data) Σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός αεροσκάφους παράγεται μια πληθώρα δεδομένων (data). Tα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στους μηχανικούς, και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση και συντήρηση αεροσκαφών, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της αξιοπλοϊμότητας (airworthiness) ενός στόλου […]

European Military Airworthiness Requirements (EMARs): Οι Ευρωπαϊκές Απαιτήσεις Στρατιωτικής Αξιοπλοΐας

EMARs

  Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του κατακερματισμού στον στρατιωτικό χώρο αξιοπλοΐας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency, EDA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ίδρυσε το 2008 το Φόρουμ των Αρχών Στρατιωτικής Αξιοπλοΐας (Military Airworthiness Authorities, MAWA, Forun), με τους ακόλουθους στόχους Ανάπτυξη κοινού ρυθμιστικού πλαισίου. Ανάπτυξη κοινής διαδικασίας πιστοποίησης και κωδικών πιστοποίησης/σχεδιασμού. Ανάπτυξη κοινής προσέγγισης […]