Η Αξιοποίηση ‘Δεδομένων Μεγάλου Όγκου’ (Big Data) στην Διαχείριση της Αξιοπλοϊμότητας Αεροσκαφών

Image 1

Πως φθάσαμε στα Δεδομένα Μεγάλου Όγκου (Big Data) Σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός αεροσκάφους παράγεται μια πληθώρα δεδομένων (data). Tα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στους μηχανικούς, και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση και συντήρηση αεροσκαφών, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της αξιοπλοϊμότητας (airworthiness) ενός στόλου […]