Ραδιοεπικοινωνία μέσω Λογισμικού (Software Defined Radio)

1692788281117

Σε ένα σύστημα ραδιοεπικοινωνίας μέσω λογισμικού Software Defined Radio (SDR), οι βασικές παράμετροι όπως φέρουσα συχνότητα, εύρος ζώνης σήματος, είδος διαμόρφωσης, πρόσβαση σε δίκτυα κλπ, γίνονται μέσω λογισμικού [1]. Κατά συνέπεια όλες οι λειτουργίες σε έναν τέτοιο ασύρματο πομποδέκτη (SDR transceiver) πραγματοποιούνται με χρήση λογισμικού, χωρίς να απαιτείται αλλαγή ή τροποποίηση επί μέρους εξαρτημάτων αυτού […]