Έλεγχος Εναερίου Χώρου: Σύγχρονες Προκλήσεις και Τεχνικές Λύσεις

640px Airport Surveillance Radar

Ο Έλεγχος του Εναερίου Χώρου (ΕΕΧ) και συγκεκριμένα του FIR (Flight Information Region) αποτελεί ευθύνη της κάθε χώρας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πτήσεων. Στις περισσότερες χώρες η ευθύνη αυτή κατανέμεται μεταξύ της εκάστοτε Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αναφερόμενη συνήθως ως National ANSP (Air Navigation Services Provider) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με τους […]