Οικογένειες Αεριοστροβίλων Κοινού Πυρήνα (Common Core Aero-engines)

Cover Photo

Εισαγωγή Η ανάπτυξη ενός προγράμματος αεριοστροβίλου από μηδενική βάση, μπορεί να αποδειχθεί εγχείρημα ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων άρα και υψηλού ρίσκου [1]. Η υλοποίησή του καθορίζεται αρχικά, από τρεις βασικούς παράγοντες: τον χρόνο, το κόστος και την απόδοση [2]. Εάν ο στόχος είναι η καλύτερη δυνατή απόδοση, ανεξαρτήτως κόστους, τότε προτιμάται η σχεδίαση ενός νέου […]

Μηχανικοί της GE δοκίμασαν επιτυχώς νέο τύπο υπερηχητικού κινητήρα

Artist's interpretation of a hypersonic vehicle (Image: GE Aerospace)

Μηχανικοί της GE Aerospace λειτούργησαν με επιτυχία έναν νέο αεροκινητήρα  σε διάταξη ramjet κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής, έναν κινητήρα που η εταιρεία πιστεύει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία υπερηχητικών αεροσκαφών και πυραύλων πιο αποτελεσματικά.  Σύμφωνα με την GE, Aerospace, ερευνητές στο Παγκόσμιο Κέντρο Ερευνών της στη Niskayuna της Νέας Υόρκης, κατασκεύασαν […]

Προωθητικά Συστήματα Εισρόφησης Οριακού Στρώματος

DSC 9245 Modified Gray

Η συνεχής προσπάθεια για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου των αεροσκαφών επικεντρώνεται, συνήθως, στη βελτίωση επιμέρους υποσυστημάτων και λειτουργιών και περιλαμβάνει επανασχεδιασμό κινητήρων για αύξηση της προωθητικής απόδοσης, τοποθέτηση winglets για τη μείωση της επαγωγικής οπισθέλκουσας και χρήση σύνθετων υλικών για τη μείωση του βάρους. Παράλληλα με τους ανωτέρω τομείς, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί […]