ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Διαδικασία Συνεχούς Βελτίωσης και η Έννοια της Ιδιοκτησίας των Διεργασιών στον Αεροπορικό Τομέα

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τις καθημερινές λειτουργίες ενός αεροπορικού οργανισμού που εκμεταλλεύεται αεροσκάφη υψηλών επιδόσεων, σταθερών και περιστρεφόμενων πτερύγων,

Read More »
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Συστημική Ανάλυση ως Μέθοδος Βελτιστοποίησης της Διαθεσιμότητας του Αεροπορικού Στόλου

Η Συστημική Ανάλυση είναι η εφαρμογή της Συστημικής Σκέψης με μορφή μεθοδολογιών, συμπερασμάτων και εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων οργάνωσης

Read More »
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

The Better the Team, the Safer the World: Οκτώ τρόποι για την Εδραίωση Ασφαλούς Αλληλεπίδρασης των Εργαζομένων στον Αεροπορικό Κλάδο

Το εν λόγω άρθρο αποτελεί περίληψη πενταετούς έρευνας (Freiherr zu Putlitz and Schade, 2004) η οποία μελέτησε την επιρροή διαφόρων

Read More »