Πρόγραμμα ΑΡΧΥΤΑΣ

Front Left Side Clear

  Το πρόγραμμα ΑΡΧΥΤΑΣ αφορά στην ανάπτυξη ενός μη-επανδρωμένου εναέριου οχήματος, με την σύμπραξη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας και της ΕΑΒ ΑΕ. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθείται η πρόοδος του προγράμματος, και αναμένεται η δημοσιοποίηση τεχνικών στοιχείων & των προδιαγραφών. Το υπόψη πρόγραμμα είναι το δεύτερο χρονολογικά μετά την ανάπτυξη του ΠΗΓΑΣΟΣ Ι και ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ […]