Το Dornier 328-100 (Model 20) πλατφόρμα δοκιμών για κλιματικά ουδέτερες τεχνολογίες

Dornier328 100

Το Dornier 328 θα χρησιμοποιηθεί ως ιπτάμενη πλατφόρμα δοκιμών για φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες αερομεταφορών, όπως πλήρως συνθετικά καύσιμα ή υδρογόνο ως πιθανό βιώσιμο καύσιμο αεροσκαφών του μέλλοντος.  Η πλατφόρμα ιπτάμενων δοκιμών πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την Γερμανική βιομηχανία, αλλά και από ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και ερευνητικά ιδρύματα, για να δοκιμάσουν νέα, […]