Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ανάπτυξη της Βιομηχανίας Drones στην Ελλάδα

Extraction Growing 1200 × 675 px

  Με το άρθρο αυτό περιγράφουμε τις απόψεις μας για έναν σημαντικό τομέα της εγχώριας αεροπορικής βιομηχανίας, αυτό των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ). Tα αναφερόμενα στο άρθρο και οι προτάσεις που παραθέτουμε θα μπορούσαν να αποτελέσουν την βαση για ενα ολοκληρωμένο σχέδιο στο πλαίσιο εκπόνησης Εθνικής Στρατηγικής για τα ΣμηΕΑ. Πρόσφατα, το Υπουργείο Ψηφιακής […]