Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία : Δυνατότητες Πωλήσεις Ευκαιρίες και Προκλήσεις

Μπάμπης Παπασπύρος
Μπάμπης Παπασπύρος

Ταξίαρχος εν αποστρατεία Μηχανικός ΣΜΑ, πρώην Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Δνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) προέβη σε επικαιροποίηση του καταλόγου των Ελληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών (Hellenic Defence Industries Catalogue-HELDIC)

HELDIC

Η έκδοση “HELDIC 2023-24” ακολουθεί την ίδια τυποποιημένη και δομημένη μορφή όπως και στις τρεις προηγούμενες εκδόσεις, για καλύτερη παρουσίαση των δυνατοτήτων της αμυντικής μας βιομηχανίας και παροχή συγκεκριμένων εταιρικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητες, προϊόντα, μέγεθος, πελάτες, πιστοποιήσεις κλπ. 

Η δραστηριότητα κάθε εταιρείας αναλύεται με την καταγραφή των δυνατοτήτων της σε μια ή περισσότερες από τις 15 περιοχές (Τομείς δραστηριότητας).

Στην έκδοση “HELDIC 2023-24”, ο αριθμός των περιλαμβανομένων εταιρειών (95 εταιρείες) έχει αυξηθεί, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, για διεθνείς συνεργασίες και τις συνεχείς προσπάθειες της ΓΔΑΕΕ στην προώθηση των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στις ξένες αγορές.

Αναλύοντας τον κατάλογο “HELDIC 2023-24”, σας παρουσιάζουμε τους τομείς που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες της αμυντικής μας βιομηχανίας και το επίπεδο των ικανοτήτων.

Τομείς Δραστηριότητας

Αεροδιαστημική, Ηλεκτρονικά (Avionics) και συναφή συστήματα/υπηρεσίες
– Παραγωγή ολοκληρωμένων εναέριων πλατφορμών, (εξαιρουμένων των μη επανδρωμένων οχημάτων) και διαστημικών πλατφορμών.
– Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων, έτοιμων να ενσωματωθούν στις προαναφερθείσες πλατφόρμες, όπως κινητήρες αεροσκαφών, ηλεκτρονικά και εξειδικευμένοw Εξοπλισμόw Υποστήριξης Εδάφους (GSE) .
– Κατασκευή βασικών δομικών στοιχείων για τις πλατφόρμες του κλάδου.
– Πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και γενικής επισκευής (MRO) για πλατφόρμες ή και συστήματα του κλάδου.
Επίγεια Οχήματα, Vetronics (Vehicle and electronics) & Συναφή Συστήματα/Υπηρεσίες
– Παραγωγή ολοκληρωμένων οχημάτων εδάφους (εξαιρουμένων των μη επανδρωμένων οχημάτων).
– Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων, έτοιμων να ενσωματωθούν στα προαναφερθέντα οχήματα, δηλαδή κινητήρες, Vetronics και εξειδικευμένος Εξοπλισμός Υποστήριξης Εδάφους (GSE) για την υποστήριξή τους.
– Κατασκευή βασικών δομικών στοιχείων για τα οχήματα του κλάδου.
– Πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και γενικής επισκευής (MRO) για οχήματα ή/και συστήματα του κλάδου.
Ναυτικές πλατφόρμες & συναφή συστήματα/υπηρεσίες
– Παραγωγή ολοκληρωμένων ναυτικών πλατφορμών, επιφανείας και υποβρυχίων (εξαιρουμένων των μη επανδρωμένων οχημάτων).
– Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων, έτοιμων να ενσωματωθούν στις προαναφερθείσες πλατφόρμες, όπως κινητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα

Εξοπλισμός Υποστήριξης εδάφους (GSE) για την υποστήριξή τους.
– Κατασκευή βασικών δομικών στοιχείων για τις πλατφόρμες του κλάδου.
– Πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, γενικής επισκευής (MRO) για πλατφόρμες ή και συστήματα του τομέα
Οπλισμός, Πυρομαχικά, Εκρηκτικά & Συναφείς Υπηρεσίες
– Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών.
– Παραγωγή κινητήρων πυραυλικής τεχνολογίας και εξειδικευμένου Εξοπλισμού Υποστήριξης Εδάφους (GSE).
– Πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, γενικής επισκευής (MRO) ή/και αποστρατιωτικοποίησης για τα συστήματα του κλάδου.
Συστήματα/Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών, Επικοινωνιών & Πληροφορικής
– Παραγωγή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών & πληροφοριακών συστημάτων (C4ISR).
– Πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, γενικής επισκευής (MRO) για τα συστήματα του κλάδου.
Μη Επανδρωμένα Συστήματα/Υπηρεσίες
– Παραγωγή μη επανδρωμένων οχημάτων όλων των τύπων εξαιρουμένων των διαστημικών πλατφορμών.
– Παραγωγή εξειδικευμένων συστημάτων Καθοδήγησης, Πλοήγησης και Προώθησης/Έλεγχου, έτοιμα να ενσωματωθούν σε πλατφόρμες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του επίγειου σταθμού καθώς και εξειδικευμένου εξοπλισμού εδάφους για την υποστήριξή τους.
– Πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, γενικής επισκευής (MRO) για τις πλατφόρμες ή και τα συστήματα του κλάδου.

Προστασία ΡΒΧΠ (Ραδιολογικά Bιολογικά Xημικά Πυρηνικά) & Προσωπικός εξοπλισμός
– Παραγωγή συστημάτων προστασίας ΡΒΧΠ και παρόμοιων υλικών.
– Παραγωγή προσωπικού εξοπλισμού εξαιρουμένων πυρομαχικών και ηλεκτροοπτικών αισθητήρων.
Αισθητήρες EO & RF
– Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων αισθητήρων EO & RF συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που μεταφέρεται από στρατιώτες.
– Κατασκευή παρόμοιων κρίσιμων υποσυστημάτων, δηλαδή στοιχείων αισθητήρων EO & RF και ανάπτυξη αισθητήρων με αλγόριθμους επεξεργασίας.
Μηχανήματα, Μηχανικά εξαρτήματα, Υλικά & Κατασκευές
– Παραγωγή ειδικών υλικών και κατασκευή δομικών μερών και στοιχείων.
– Ειδική επεξεργασία όλων των ειδών υλικών.
– Η παραγωγή προορίζεται για κατασκευαστές υψηλής τεχνολογίας ή αφορά εξουσιοδοτημένη κατασκευή ανταλλακτικών.
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, συναρμολογήσεις & Καλωδιώσεις
– Παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, συγκροτημάτων και καλωδιώσεων.
– Η παραγωγή προορίζεται για κατασκευαστές υψηλής τεχνολογίας ή αφορά εξουσιοδοτημένη κατασκευή ανταλλακτικών & εξαρτημάτων.
Συστήματα Ενέργειας & Ηλεκτρισμού
– Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής ενέργειας και παρόμοιων στοιχείων που  μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτά τα συστήματα.
Συμβουλευτική, Μηχανική & Εκπαίδευση
– Παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών και εξατομικευμένων τεχνικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της μοντελοποίησης,
υπηρεσίες προσομοίωσης και σχετικές μελέτες τεχνοοικονομικής υφής.
– Πιστοποίηση παροχής εκπαίδευσης σχετικά με την υποστήριξη αμυντικών συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών.
Υποδομές Logistics & Υπηρεσίες
– Παροχή επιτόπιας υποδομής, υλικοτεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών στον τομέα των Logistics.
Εργαστήρια, Βαθμονόμηση
– Διαπιστευμένη ικανότητα διεξαγωγής ανάλυσης/δοκιμών/βαθμονόμησης.

Επίπεδο Ικανοτήτων

Έρευνα & Τεχνολογία  

– Συστηματική, τεκμηριωμένη δραστηριότητα Έρευνας & Τεχνολογίας, με στόχο την δημιουργία τεχνολογικών και καινοτόμων λύσεων, για ένταξή τους στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Εύρος  επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας (Technology readiness levels-TRLs) από τη βασική έρευνα μέχρι την επικύρωση και επαλήθευση της τεχνολογίας σε εργαστηριακό περιβάλλον (TRL από 1 έως 4).

Ας θυμηθούμε τα επίπεδα TRL

TRL Table

Σχεδίαση/Ανάπτυξη
– Ικανότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας διαθέσιμες τεχνολογίες ή καινοτόμες ιδέες. Εύρος TRL από την επικύρωση και επαλήθευση της τεχνολογίας σε εργαστηριακό περιβάλλον, έως την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου και πιστοποιημένου συστήματος (TRL από 4 έως 8).
– Περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού.
Βιομηχανοποίηση
– Παραγωγή προϊόντων ή συστημάτων, σε μεγάλη κλίμακα. Μετασχηματισμός πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα. Τα τελικά προϊόντα μπορούν να πωληθούν σε άλλους κατασκευαστές για παραγωγή άλλων, πιο πολύπλοκων προϊόντων.
Συναρμολόγηση/Ενσωμάτωση/Πιστοποίηση
– Δυνατότητα συναρμολόγησης και ενσωμάτωσης διαφορετικών εξαρτημάτων ή υποσυστημάτων (μηχανικής ή πληροφορικής) σε ένα πλήρες προϊόν, υπηρεσία ή σύστημα, διασφαλίζοντας ότι πληροί τις τυπικές προδιαγραφές.
Δοκιμή & Αξιολόγηση
– Δυνατότητα δοκιμής και αξιολόγησης ενός προϊόντος τόσο σε επίπεδο εξαρτημάτων όσο και σε επίπεδο ενός
αυτόνομου ή ολοκληρωμένου σύστηματος, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του με έγκυρο και διαπιστευμένο τρόπο.
– Διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών και μετρήσεων.
Υπηρεσίες υποστήριξης
– Υποστήριξη και υπηρεσίες στον κύκλο ζωής του προϊόντος, από το σχεδιασμό έως την απόσυρση.

 Ενσωματωμένες πλατφόρμες
– Κατασκευή ολοκληρωμένων οπλικών συστημάτων και γενικά ολοκληρωμένων συστημάτων άμυνας: αερομεταφερόμενα, επίγεια και συστήματα C4ISR (Command, Control, Communications, Computers-C4 Intelligence, Surveillance and Reconnaissance-ISR).

Υποσυστήματα και εξοπλισμός
– Υποσυστήματα των ολοκληρωμένων οπλικών συστημάτων που αναφέρονται στο επίπεδο 1, εξοπλισμός για την υποστήριξή τους και μεμονωμένο
εξοπλισμό.
Υλικά-εξαρτήματα
– Εξειδικευμένα εξαρτήματα και συγκροτήματα για την ενοποίηση των παραπάνω συστημάτων, υποσυστημάτων και εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται αναλώσιμα (π.χ. πυρομαχικά) και επεξεργασία πρώτων υλών.
Υπηρεσίες
– Υποστήριξη και συντήρηση όλων των παραπάνω συστημάτων, υποσυστημάτων και εξοπλισμού.
– Υπηρεσίες logistics, μεταφορών και υποδομών στον τομέα των επιχειρήσεων.

Υ.Γ

Συνοψίζοντας και με βάση τα στοιχεία του “HELDIC 2023-24”, σχετικά με τις δυνατότητες των εταιρειών, προκύπτουν τα κάτωθι:

Αριθμός εμπλεκομένων εταιρειών με δυνατότητα  ανά τομέα 

δυνατοτητες ανα τομεα

Αξιοσημείωτο είναι ότι:

– Οι σχεδόν 100 εταιρείες παρουσιάζουν (με βάση τα στοιχεία του “HELDIC 2023-24”) τζίρο πάνω από 400 εκ. € !

37 εταιρείες ασχολούνται με Ναυτικές πλατφόρμες & συναφή συστήματα/υπηρεσίες

– 27 εταιρείες ασχολούνται με Αεροδιαστημική, Ηλεκτρονικά (Avionics) και συναφή συστήματα/υπηρεσίες

– 22 εταιρείες δραστηριοποιούνται σε Μη Επανδρωμένα Συστήματα/Υπηρεσίες

– 41 εταιρείες είναι στον χώρο Συστήματων/Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών, Επικοινωνιών & Πληροφορικής

Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι: 

– Ποιοί είναι οι κύριοι πελάτες των εταιρειών και ποιο είναι το ποσοστό πωλήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις;

Ποιό είναι το ποσοστό του τζίρου που αφορά αμιγώς αμυντικό εξοπλισμό και συστήματα;

– Πως είναι δυνατόν με τις δυνατότητες που προαναφέρθηκαν, ειδικά στους τομείς αεροδιαστημικής, ναυτικών πλατφορμών, ηλεκτρονικών & drones, να μην υπάρχει ανάπτυξη και στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας; 

– Ποιό είναι το σχέδιο αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής  του ΥΠΕΘΑ, ώστε να αξιοποιηθεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία και να μειωθεί η εξάρτηση από προμηθευτές του εξωτερικού;

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα

Tags