Η πρόληψη των πυρκαγιών…το πρόγραμμα “Αιγίς” και οι εφαρμογές των drones στην Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα

Μπάμπης Παπασπύρος
Μπάμπης Παπασπύρος

Ταξίαρχος εν αποστρατεία Μηχανικός ΣΜΑ, πρώην Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ (28 Αυγ. 2023) ο υπουργός Επικρατείας Α. Σκέρτσος δήλωσε μεταξύ άλλων… 

«Στο πρόγραμμα “Αιγίς” υπάρχει μια επιμέρους δράση που αφορά στην αγορά drones για να γίνεται εναέρια επιτήρηση. Είναι μια σύμβαση η οποία προκηρύσσεται τώρα από το Δημόσιο και από την επόμενη αντιπυρική περίοδο θα έχουμε εξοπλιστεί με περισσότερα από 100 drones σαν αυτά που χρησιμοποιεί ο Στρατός ή το Λιμενικό Σώμα»…. 

Ας δούμε όμως τι προβλέπει το πρόγραμμα “Αιγίς” για το συγκεκριμένο θέμα…

Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV – Drones) για εναέρια επιτήρηση 

IMG 20230829 151210

Ανάλυση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας

Με βάση τα όσα ορίζονται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, συστήνεται αναγκαία η ένταξη στο υλικό δυναμικό, μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV – Drones), με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των σύγχρονων επιχειρησιακών αναγκών της πολιτικής προστασίας. 

Τα UAV – Drones μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των καταστροφών, μέσα από τη παροχή πολύτιμων πληροφοριών και δεδομένων (π.χ. τοπογραφικοί χάρτες με γραμμές περιγράμματος και τρισδιάστατα μοντέλα τοπίου), βοηθώντας έτσι στην αναγνώριση της κατάστασης κατά τη διαχείριση ενός συμβάντος, αλλά και στη διενέργεια αξιολόγησης και απογραφής ζημιών μετά από ένα συμβάν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη γρήγορη και ασφαλή επέμβαση των μέσων πολιτικής προστασίας. 

Επίσης, η χρήση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλο το επιχειρησιακό σκέλος είτε αυτό αφορά διαχείριση συνεπειών γεωφυσικών γεγονότων (κατολισθήσεις, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις) ή απόκριση κατά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και πυρκαγιών ή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, προσφέροντας πληθώρα πλεονεκτημάτων. Ιδιαίτερή βαρύτητα δίνεται στην τεχνολογική ενίσχυση του συστήματος σε δράσεις που αφορούν στην επιτήρηση δασικών εκτάσεων (έλεγχος μη ορατών εστιών και απομακρυσμένων δυσπρόσιτων περιοχών), έλεγχος και καταγραφή ζημιών, έλεγχος κυκλοφορίας οδικών αξόνων, καθώς επίσης και σε δράσεις αναφορικά με έρευνες αγνοουμένων της Γ.Γ.Π.Π και των λοιπών φορέων. 

Στη φάση της πρόληψης, τα UAV – Drones μπορούν να εκτελούν καθήκοντα περιπολίας για να ανιχνεύουν πυρκαγιές σε τοποθεσίες υψηλής επικινδυνότητας ή/και σημασίας ή να συμπληρώνουν συστήματα αισθητήρων εδάφους που μπορεί να ανιχνεύσουν πιθανή ανάφλεξη. 

▪ Κατά τη φάση απόκρισης σε μία καταστροφή, οι αξιωματούχοι πρέπει να λάβουν γρήγορα γνώση της κατάστασης, μέσω αναφορών που λαμβάνονται από την κοινότητα και τις επιχειρησιακές μονάδες που αναπτύσσονται σε ένα συμβάν. Σε όλα τα αρχικά στάδια της απόκρισης, οι αξιωματούχοι λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και πρέπει να προσπαθήσουν να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που προέρχονται από διάφορες πηγές, οι οποίες είναι μερικές φορές ελλιπείς ή αντιφατικές. 

Με τη χρήση UAV – Drones είναι δυνατή η παροχή εναέριας εικόνας και βίντεο από ένα περιστατικό σε πραγματικό χρόνο, κάτι που μπορεί να επιτρέψει στους αξιωματούχους να κατανοήσουν καλύτερα το μέγεθος, να αξιολογήσουν την κατάσταση με περισσότερη λεπτομέρεια και εν τέλει, να προβούν σε ορθότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό και κατανομή πόρων. 

▪ Σε μια καταστροφή, η μετάβαση από την απόκριση στην ανάκαμψη περιλαμβάνει κατανόηση και αξιολόγηση της ζημιάς που προκλήθηκε από ένα συγκεκριμένο γεγονός και στη συνέχεια την ανάπτυξη σχεδίων για την αποκατάσταση αυτής της ζημιάς. Αυτή η διαδικασία απαιτεί ολοκληρωμένη επιτόπια αυτοψία. Ωστόσο, οι λεπτομερείς εναέριες εικόνες μετά το συμβάν που μπορούν να παράσχουν τα UAV – Drones δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμηθεί καλύτερα η έκταση της ζημίας και να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη πόρων για τη διενέργεια αυτών των αξιολογήσεων μετά την καταστροφή. 

Η πρότερη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις επιχειρησιακές δράσεις της Γ.Γ.Π.Π. και των εμπλεκόμενων φορέων σε ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική αποφέροντας σημαντικά οφέλη στις έρευνες, στον έλεγχο και στην καταγραφή των συμβάντων με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε συνδυασμό με το μειωμένο (σχεδόν μηδενικό) ρίσκο των αποστολών για τις ανθρώπινες ζωές. 

Η ιδιαίτερα υψηλή τεχνολογία τους, το χαμηλό κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης, η εξοικονόμηση προσωπικού, καθώς και οι μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς εικόνας σε πραγματικό χρόνο στα κέντρα επιχειρήσεων και λήψεων αποφάσεων, καθιστά τα UAV – Drones ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέσα πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας

Εκτιμώμενα οφέλη 

Ενίσχυση των επιχειρησιακών και συντονιστικών λειτουργιών στη διαχείριση έκτακτων αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. και των επιχειρησιακών φορέων, που θα διασφαλίσει την πληρέστερη παρακολούθηση και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, τον αρτιότερο συντονισμό και την άμεση κινητοποίηση, εξασφαλίζοντας αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή οργάνωση και μειωμένα κόστη λειτουργίας 

Υ.Γ

Σε κάθε περίπτωση, η αποτελεσματική αξιοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» ύψους 1,7 δις Ευρώ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της Ελληνικής Πολιτικής Προστασίας, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την στοχοθεσία του Κρατικού Μηχανισμού για επιχειρησιακό εξοπλισμό τεχνολογικά εξελιγμένο, με τα drones να αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της στοχοθεσίας. Αυτό το γεγονός αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία όχι μόνο για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και την ένταξη σε πλήρη αναπτυξιακή τροχιά της βιομηχανίας των Μη Επανδρωμένων Συστημάτων στην Ελλάδα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να υποστηρίξει σθεναρά τις σχετικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη χρήση drones σε εφαρμογές πολιτικής προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αυξηθεί η δημόσια ασφάλεια, να βελτιωθούν οι χρόνοι απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να προστατευτεί το περιβάλλον. Επιπλέον, η υποστήριξη επιχειρήσεων που ειδικεύονται σε τεχνολογίες drones θα οδηγήσει στην καινοτομία και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στη χώρα. 

Είναι καιρός η Ελλάδα να αναγνωρίσει σε βάθος τις δυνατότητες των drones σε εφαρμογές Πολιτικής Προστασίας και να αγκαλιάσει αυτή την τεχνολογία…

Να την αγκαλιάσει και υιοθετήσει άμεσα, για να προστατεύσει τον δασικό μας πλούτο, τις ανθρώπινες ζωές & περιουσίες και να δημιουργήσει μια ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα στο aerospacereviews.com

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα

Tags