Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη Σταθερών Πτερύγων Ελληνικής Κατασκευής: Μια Συνοπτική Καταγραφή

Κυριάκος Η. Κουρούσης
Κυριάκος Η. Κουρούσης

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Δρ ΕΜΠ, Μηχανικός ΣΜΑ

Με αφορμή την πρόσφατη (θετική) κινητικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα στον χώρο της αεροναυπηγικής μη επανδρωμένων αεροσκαφών σταθερών πτερύγων (fixed wing UAVs), βλέπε πρόγραμμα ΑΡΧΥΤΑΣ, θα ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Η συγκεκριμένη καταγραφή συνοψίζει τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα UAV Ελληνικής κατασκευής της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Αυτά αφορούν, για παράδειγμα:

   • Το ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ της Πολεμικής Αεροπορίας (Εικόνα 1), σημειώνεται ότι το ΠΗΓΑΣΟΣ Ι/ΙΙ υπήρξε το πρώτο Ελληνικής σχεδίασης μη επανδρωμένο αεροσκάφος (από Μηχανικούς της ΣΜΑ),

   • Το Blackbird της UCANDRONE (Εικόνα 2), το οποίο αποτελεί μέλος μιας ‘οικογένειας’ συστημάτων της ίδιας εταιρίας,

   • Το RX-3plus της IDE Intracom Defense (Εικόνα 3), που προέκυψε από ένα συνεργατικό έργο μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων,

   • Το ADS Target Drone της Aether Aeronautics (Εικόνα 4), σημειώνεται ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη υψηλών επιδόσεων (σε ταχύτητα και ευελιξία) προσφέρονται για τέτοιους είδους εφαρμογές (‘στόχοι’),

   • Το MALE UAS της Spirit Aeronautical Systems (Εικόνα 5), το οποίο διαθέτει ποικίλες διαμορφώσεις, και

  • Το OURANOS της Altus LSA (Εικόνα 6)

   

  1 ΠΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ

   

  Εικόνα 1 – ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ

  2 UCANDRONE Blackbird

   

  Εικόνα 2 – Blackbird της UCANDRONE

  DoP8p JGle9Gjaktq OWVTZ7zCxGIQ8sm7sG2GoskSwGcIWx7kjVIj5mWAmHVNlV9TTc1hUi3IR i838Y8q b8dviW7tlA C6OVVUujqIEJCGO3EASxjg079mRyZBDSKQgw1280

   

  Εικόνα 3 – RX-3plus της IDE Intracom Defense

  XvIxhxrNfL881i81lzzeTVFPFBQ3dMV7a6Bq8HREPNNa4VKbH4Mc 5NGycK3g2L h6aSTlEZ qg3 FPewKO yUHOsD8STK7ubhIpaxujhqnWq q U7iEEHcE40Yo QKBDAw1280

   

  Εικόνα 4 – ADS Target Drone της Aether Aeronautics

  cPnlBGXwYRzFeRnup4thibktGujLRLvSPv7VdeKwdgAmU6bEoGRtwGyP IKtAKuft1Lf odPpJ7vyjwSxiLi1oN 9PfP33SK00kZrDg3BalqRDr utTjli 95qMdjwkntgw1280

   

  Εικόνα 5 – MALE UAS της Spirit Aeronautical Systems

  DUVZrrAwTUlLVb6kg iln9Nd26ZTIvc4TdjzEdoc8bmaAW k9DvN95NdvyE4XLi2y67sCCViAAmRXOA5CuxPbmjdLPh5mge9Edkdb9xrTrHe29rB7h2km5JxjLcMidD0yAw1280

   

  Εικόνα 6 – OURANOS της Altus LSA

  Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη Σταθερών Πτερύγων Ελληνικής Κατασκευής

  Στους πίνακες που ακολουθούν μπορεί κανείς να βρει τις διαστάσεις & συντελεστή άντωσης (Πίνακας 1), βάρος & ωφέλιμο φορτίο (Πίνακας 2), προωθητικό σύστημα (Πίνακας 3) και επιδόσεις (Πίνακας 4) των διαφόρων αεροσκαφών. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται δεν είναι πλήρη, καθόσον η αναζήτηση έγινε στο διαδίκτυο και για την καταγραφή χρησιμοποιήθηκαν ως κύριες πηγές οι ιστοσελίδες των εταιριών και κρατικών οργανισμών (και όχι πηγές τρίτων ιστοσελίδων).

   

  Table1

   

  Πίνακας 1 – Διαστάσεις & συντελεστής άντωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών

   

   

  Table2

   

  Πίνακας 2 – Βάρος και ωφέλιμο φορτίου μη επανδρωμένων αεροσκαφών

   

   

  Table3

   

  Πίνακας 3 – Προωθητικό σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών

   

   

  Table4

   

  Πίνακας 4 – Επιδόσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών

   

  Επίσης, ορισμένα από αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στο Σχήμα 1, για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τις μεγαλύτερες και μικρότερες τιμές για το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά (Σημ.: Η σύγκριση αφορά δημοσιευμένα στοιχεία μόνο).

  Summary

   

  Σχήμα 1 – Σύγκριση μεταξύ ορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών

   

  Πηγές:

  [1] https://www.aether-aeronautics.com/copy-of-pns-1-target-drone-2

  [2] https://www.aether-aeronautics.com/copy-of-target-drones

  [3] https://www.aether-aeronautics.com/copy-of-pns-1-target-drone-1

  [4] https://www.aether-aeronautics.com/copy-of-pns-1-target-drone

  [5] https://altus-lsa.com/unmanned-systems/

  [6] https://dronepilot.gr/fixed-wing/

  [7] https://www.intracomdefense.com/security-solutions/unmanned-systems-2/

  [8] https://www.sas-tech.gr/sas_engineering_team_ongoing_projects.html

  [9] https://ucandrone.com/uas-products/blackbird/

  [10] https://ucandrone.com/uas-products/blackbird-vt/

  [11] https://ucandrone.com/uas-products/phoreas/

  [12] https://www.gdaee.mil.gr/wp-content/uploads/2021/09/web%20HELDIC_2021_spreads.pdf

  [13] https://www.janes.com/defence-news/news-detail/greeces-first-vtol-uav-shown-at-parmenion-21-exercise

  [14] https://www.haf.gr/structure/day/kea/

  [15] https://www.haf.gr/structure/ata/110pm/mmeaf/

  Κοινοποίηση

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn

  Περισσότερα άρθρα

  Tags