Συμμετοχή στο IEEE: Διεθνής Ένωση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Ιωάννης Κασσωτάκης
Ιωάννης Κασσωτάκης

Intersoft-Electronics NV, Senior Engineer, Research Dept. Μηχανικός ΣΜΑ

Τι είναι το ΙΕΕΕ;
Το ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronic Engineers) είναι η επαγγελματική ένωση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών η οποία ιδρύθηκε στις ΗΠΑ την δεκαετία του ’60 και αρχικά είχε μέλη μόνο Αμερικανούς Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Ήδη όμως από τη δεκαετία του ’70 άρχισε να επεκτείνεται εκτός ΗΠΑ, ενώ σήμερα απαριθμεί περισσότερα από 400.000 μέλη σε 160 χώρες του κόσμου όπου δραστηριοποιούνται τοπικά τμήματα.

Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητές του ΙΕΕΕ;
Οι δραστηριότητες του ΙΕΕΕ εκτείνονται κατά κύριο λόγο στον επιστημονικό αλλά και στον τεχνολογικό τομέα των Ηλεκτρονικών. Το ΙΕΕΕ απαρτίζεται από 45 θεματικές κοινότητες (Societies) που καλύπτουν όλο το φάσμα της επιστήμης και τεχνολογίας της Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υλικό αλλά και Λογισμικό).

  • Εκδόσεις: Η κάθε θεματική κοινότητα (society) εκδίδει ένα ενημερωτικό περιοδικό καθώς και ένα ή περισσότερα επιστημονικά περιοδικά (Journals) τα οποία κατά κανόνα θεωρούνται τα κορυφαία σε κύρος στον εκάστοτε επιστημονικό χώρο, είτε αυτός είναι κεραίες είτε τεχνολογία υπολογιστών είτε ηλεκτρονικά οχημάτων κ.ο.κ Οι δημοσιεύσεις σε αυτά τα Journals απολαμβάνουν πολύ μεγάλο κύρος στην επιστημονική κοινότητα με ότι πλεονέκτημα αυτό συνεπάγεται για τους συγγραφείς τους. Λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των Societies (45) είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιστημονικών εκδόσεων/ανακοινώσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών αποτελεί εκδόσεις του ΙΕΕΕ με περί τις 160 επιστημονικές εκδόσεις τον χρόνο.
  • Διοργάνωση Συνεδρίων: Η κάθε θεματική κοινότητα (society) διοργανώνει ένα ή περισσότερα Διεθνή Επιστημονικά συνέδρια στον επιστημονικό της πεδίο στα οποία λαμβάνουν χώρα σημαντικές επιστημονικές ανακοινώσεις από τους κορυφαίους ερευνητές του χώρου. Επίσης, τοπικά τμήματα του ΙΕΕΕ διοργανώνουν τοπικά συνέδρια ή άλλες επιστημονικές δραστηριότητες όπως Πρακτικές εκπαιδεύσεις (Workshops) και εκπαιδευτικά Σεμινάρια (Tutorials), τα οποία ανέρχονται σε περισσότερα από 1500 το έτος σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Οι δραστηριότητες του ΙΕΕΕ περιορίζονται μόνο στον Ακαδημαϊκό χώρο;
Παρόλο που το κέντρο βάρος των δραστηριοτήτων του ΙΕΕΕ επικεντρώνεται στην προώθηση της επιστήμης των Ηλεκτρονικών με την πλειοψηφία των μελών του από την ακαδημαϊκή κοινότητα, το ΙΕΕΕ έχει επίσης ισχυρή συμμετοχή από την βιομηχανία προωθώντας έτσι τις εφαρμογές και την τεχνολογία των Ηλεκτρονικών. Στο πλαίσιο των τεχνολογικών δραστηριοτήτων, το ΙΕΕΕ έχει αναλάβει και καθήκοντα κανονιστικού φορέα αποτελώντας τον Συντάκτη και Εκδότη για πάνω από 1600 διεθνή βιομηχανικά πρότυπα (International Standards) στον τομέα των Ηλεκτρονικών. Το ΙΕΕΕ 802.11 , το γνωστό σε όλους Wi-Fi, είναι ένα από αυτά.

Σε τι ωφελείται ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός αν γίνει μέλος του ΙΕΕΕ;
Το βασικότερο όφελος είναι το κύρος που του προσδίδει η αποδοχή του ως μέλος στην κορυφαία και πλέον αναγνωρίσιμη κοινότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στον κόσμο. Από τις αρχές του 2000, το IEEE άρχισε να παραχωρεί στα μέλη του email στο domain ieee.org, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν για την επαγγελματική αλλά και προσωπική τους αλληλογραφία δηλώνοντας άμεσα στον παραλήπτη την αναγνωρισμένη επαγγελματική ιδιότητα του αποστολέα ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Επιπλέον, τα μέλη του ΙΕΕΕ δύνανται να εγγραφούν στις θεματικές κοινότητες (societies) που εμπίπτουν στην εξειδίκευση και τα ενδιαφέροντά τους και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες εκδόσεις. Επιπλέον, δύνανται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ΙΕΕΕ (Διεθνής ή τοπικές) και να έχουν πρόσβαση στο ΙΕΕΕ Xplore που αποτελεί την μεγαλύτερη ηλεκτρονική βάση πληροφοριών στον τομέα των Ηλεκτρονικών με περισσότερες από 4 εκατ. εκδόσεις.

Τι ισχύει για την Ελλάδα; Ποιοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορούν να γίνουν μέλη;
Το ΙΕΕΕ χωρίζεται σε 10 γεωγραφικές περιοχές με την Ευρώπη και κατά συνέπεια την Ελλάδα να υπάγονται στην περιοχή 8 (Region 8). Η Διοίκηση του ελληνικού τμήματος αποτελείται κατά κανόνα από μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ ενώ τα περισσότερα μέλη στην Ελλάδα είναι απόφοιτοι και φοιτητές (Student Members) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ αλλά σε δεύτερο βαθμό υπάρχει συμμετοχή και από πολυτεχνικές σχολές Ηλεκτρολόγων άλλων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. Τα μέλη του ΙΕΕΕ στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1200.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ελληνικού τμήματος του ΙΕΕΕ, όπου υπάρχει αναρτημένο και ένα ενδιαφέρον πληροφοριακό βίντεο: https://www.ieee.gr/about/

Οι Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (T-H) απόφοιτοι της ΣΙ/ΣΜΑ γίνονται δεκτοί ως μέλη στο ΙΕΕΕ;
Ήδη από της αρχές της δεκαετίας του 1990, με ενέργειες Καθηγητή της ΣΜΑ, το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (Τ-Η) της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) έχει αναγνωριστεί από το ΙΕΕΕ με αποτέλεσμα οι σπουδαστές του να γίνονται δεκτοί ως Student Members και μετά την αποφοίτηση τους να αναβαθμίζονται σε πλήρη μέλη (Full Members). Προφανώς, οι ήδη απόφοιτοι Μηχανικοί Τ-Η μπορούν να γίνουν απευθείας πλήρη μέλη.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα

Tags