Το Dornier 328-100 (Model 20) πλατφόρμα δοκιμών για κλιματικά ουδέτερες τεχνολογίες

Μπάμπης Παπασπύρος
Μπάμπης Παπασπύρος

Ταξίαρχος εν αποστρατεία Μηχανικός ΣΜΑ, πρώην Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Το Dornier 328 θα χρησιμοποιηθεί ως ιπτάμενη πλατφόρμα δοκιμών για φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες αερομεταφορών, όπως πλήρως συνθετικά καύσιμα ή υδρογόνο ως πιθανό βιώσιμο καύσιμο αεροσκαφών του μέλλοντος. 

Η πλατφόρμα ιπτάμενων δοκιμών πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την Γερμανική βιομηχανία, αλλά και από ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και ερευνητικά ιδρύματα, για να δοκιμάσουν νέα, φιλικά προς το κλίμα συστήματα, τεχνολογίες καυσίμων και πρόωσης υπό πραγματικές συνθήκες και να επιταχύνουν σημαντικά την πρακτική χρήση τους στις αεροπορικές μεταφορές.

Το αεροσκάφος θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση και την ποσοτικοποίηση του δυναμικού προστασίας του κλίματος διαφόρων νέων τεχνολογιών, όπως τα πλήρως συνθετικά καύσιμα ή το υδρογόνο. Το αεροσκάφος σταθμεύει στο DLR στο Braunschweig.

Σημειώνεται ότι το DLR είναι το ερευνητικό κέντρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την αεροναυπηγική και το διάστημα.

Σε μελλοντικά έργα που αποτελούν μέρος του ερευνητικού προγράμματος αεροναυπηγικής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας, το αεροσκάφος δοκιμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ερευνητικά ιδρύματα και αεροπορικές βιομηχανίες – ιδιαίτερα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και νεοσύστατες επιχειρήσεις, που δεν έχουν δικές τους εγκαταστάσεις για πτητικές δοκιμές. 

Αυτό θα καταστήσει δυνατή τη δοκιμή πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών & συστημάτων, πρόωσης και καυσίμων. Το DLR ενεργεί ως χειριστής του νέου (τροποποιημένου) αεροσκάφους και διεξάγει τις  πτητικές δοκιμές. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο αεροσκάφος αναπτύσσονται και υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τον κατασκευαστή αεροσκαφών και συνεργάτη του έργου Deutsche Aircraft GmbH. 

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Δράσης για το Κλίμα (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz; BMWK), διαθέτει 45,2 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της προμήθειας του αεροσκάφους καθώς και για τη μετατροπή και τη χρήση του ως ιπτάμενη πλατφόρμα δοκιμών για φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες αεροπορικών μεταφορών. Η χρηματοδότηση για τα έτη 2023 έως 2025 αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος αεροναυπηγικής BMWK «LuFo Klima», το κύριο μέσο με το οποίο η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει την αεροπορική βιομηχανία στην πορεία της προς την ουδετερότητα του διοξειδίου του άνθρακα. 

Κύρια ερευνητικά θέματα 

Η διαδρομή προς τις φιλικές προς το κλίμα αεροπορικές μεταφορές, απαιτεί πρώτα την ακριβή κατανόηση των επιπτώσεων του κλίματος των διαφόρων εννοιών του συστήματος και της πρόωσης υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, το αεροσκάφος είναι κυρίως εξοπλισμένο για να χρησιμοποιεί πλήρως συνθετικά καύσιμα και να προσομοιώνει καυσαέρια υδρογόνου, των οποίων ο αντίκτυπος στο κλίμα θα μετρηθεί και θα ποσοτικοποιηθεί κατά την πτήση. 

Με βάση αυτό, το Dornier 328-100 (Model 20) θα επιτρέψει τις πτητικές δοκιμές των πιο ελπιδοφόρων εναλλακτικών τεχνολογιών υπό πραγματικές συνθήκες, όπως η πιθανή χρήση υδρογόνου ως βιώσιμο καύσιμο αερομεταφορών. Το εργαστήριο του DLR είναι ανοιχτό σε όλες τις τεχνολογίες και έχει σκοπό να ανοίξει το δρόμο για μια νέα γενιά αεροσκαφών. 

Μαζί και σε στενή συνεργασία με τον κλάδο της αεροναυπηγικής, τον κλάδο των αερομεταφορών καθώς και τις ΜμΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, το Dornier 328-100 Model 20 δίνει στην DLR την ευκαιρία να δοκιμάσει τα νέα της συστήματα, κινητήρες και ιδέες κατά τις πτήσεις. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Dornier 328-100 Model 20

UpLift Dornier 328 100 Model 20

Πηγή : dlr.de

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα

Tags