Η αγορά anti-drone θα φτάσει τα 10,57 δισεκατομμύρια $ έως το 2030

Μπάμπης Παπασπύρος
Μπάμπης Παπασπύρος

Ταξίαρχος εν αποστρατεία Μηχανικός ΣΜΑ, πρώην Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Με βάση τη νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε από την Grand View Research Inc. , αναμένεται ότι το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς anti-drone θα φτάσει τα 10,57 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι το 2030, με μια ετήσια αύξηση 28,1% από το 2023 έως το 2030.

us anti drone market

Η χρησιμοποίηση των drones παρουσιάζει συνεχή εξάπλωση, αυξάνοντας τους κινδύνους για την ασφάλεια και την άμυνα μιας χώρας. Αυτές οι απειλές αντιμετωπίζονται τόσο από τις πολιτικές αρχές όσο και από το προσωπικό άμυνας, καθώς τα drone μπορούν να λειτουργούν απομακρυσμένα ή αυτόνομα στη μορφή μη εξουσιοδοτημένων drones. 

Η αυξανόμενη ζήτηση αναμένεται να οφείλεται στην ανάγκη συστημάτων αντι-UAV σε ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές για την παροχή ασφάλειας κατά των τρομοκρατικών ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Η πώληση και η χρήση των τηλεχειριζόμενων drones είναι νόμιμη ανάλογα με την τοποθεσία, αλλά υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί σε ζώνες απαγόρευσης πτήσεων που ο κοινός κόσμος δεν γνωρίζει. Η ανάγκη να προστατευθούν οι περιορισμένες ζώνες αεροδιαστηματικού χώρου αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη της αγοράς αντι-drone. Επιπλέον, αμυντικές και εμπορικές επιχειρήσεις υιοθετούν όλο και περισσότερο συστήματα αντι-UAV για την προστασία των υποδομών τους.

Η έρευνα αναφέρει ότι η αγορά της Βόρειας Αμερικής κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο το 2022, λόγω των αυξανόμενων απειλών για την ασφάλεια στην περιοχή. Η ευκολία αγοράς και χρήσης ενός drone με λιγότερους αυστηρούς κανονισμούς αναμένεται επίσης να είναι ένας παράγοντας που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς αντι-drone στη Βόρεια Αμερική.

Κύρια ευρήματα σε αριθμούς:

– Σε σχέση με την κατηγορία υλικού το υψηλότερο ποσοστό αγοράς περίπου 65% το 2022 λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, ήταν σε συστήματα αντι-drone που απαιτούν RADARs, jammers, RF detectors κ.ά.

– Tα UAV αναμένεται να καταγράψουν το υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR-compound annual growth rate) περίπου 31% κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης λόγω της αυξανόμενης απειλής UAV σε ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές.

– Στη βάση της τεχνολογίας, ο τομέας θερμικής εικόνας αναμένεται να καταγράψει το υψηλότερο CAGR περίπου 32,0%, των προηγμένων τεχνολογιών Short Wavelength Infrared (SWIR), Medium Wavelength Infrared (MWIR), and Long Wavelength Infrared (LWIR).
resizedinfra

– Σε σχέση με την αντιμετώπιση, το σύστημα καταστολής drones κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό αγοράς πάνω από 90%, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για συστήματα λέιζερ, αντιαεροπορικών μέσων και συστημάτων ηλεκτρονικoύ πολέμου.

– Σε σχέση με την χρήση, ο τομέας της Άμυνας κυριάρχησε στην αγορά το 2022 με ποσοστό περίπου 58%, λόγω της αυξημένης υιοθέτησης του συστήματος αντι-drone για τον αντίκτυπο των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

global anti drone market


Ορισμένοι από τους κύριους παίκτες που αναφέρονται από τους ερευνητές στην έκθεση περιλαμβάνουν εταιρείες όπως: Advanced Radar Technologies, Airbus Group, Blighter Surveillance Systems, Dedrone, Dtect, Droneshield,  Enterprise Control Systems, Israel Aerospace Industries, Liteye Systems, Lockheed Martin, Orelia,  Prime Consulting and Technologies, Raytheon, Saab, Selex, Thales και η Boeing.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα

Tags