ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

The Better the Team, the Safer the World: Οκτώ τρόποι για την Εδραίωση Ασφαλούς Αλληλεπίδρασης των Εργαζομένων στον Αεροπορικό Κλάδο

Το εν λόγω άρθρο αποτελεί περίληψη πενταετούς έρευνας (Freiherr zu Putlitz and Schade, 2004) η οποία μελέτησε την επιρροή διαφόρων

Read More »
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αεροπορικά Προγράμματα Σπουδών στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Πρόκληση ή Χαμένη Ευκαιρία;

Η Υπάρχουσα Κατάσταση Ο αεροπορικός τομέας της Ελλάδας εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, η ανώτατη εκπαίδευση δεν

Read More »