Αύξηση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Αεροσκαφών μέσω Βελτιστοποίησης του Σχεδιασμού Πτήσεων & Συντήρησης: Το Παράδειγμα της Ολλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας

RNLAF F 35 F 001 01

Εισαγωγή Η βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, δηλαδή, η ικανότητα της απρόσκοπτης εκτέλεσης των ανατεθειμένων πτητικών αποστολών αποτελεί πρωταρχικό στόχο για έναν στρατιωτικό φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του σχεδιασμού των πτήσεων, η επιχειρησιακή ετοιμότητα εξαρτάται από τρεις πρωταρχικούς δείκτες: τη διαθεσιμότητα, τη συντηρησιμότητα και τη βιωσιμότητα. Ταυτόχρονα, επηρεάζεται και από τον χρόνο […]