Θεμελιώδεις Στόχοι & Πυλώνες για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

410256612 1289750674976012 9017864661716687633 n 1

Οι πολιτικές αναβάθμισης και στήριξης της αμυντικής βιομηχανίας αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας και της ανεξαρτησίας μας στον τομέα της άμυνας.  Οι πολιτικές αυτές καθορίζουν το πλαίσιο υποστήριξης και ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας , έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά πρωτίστως στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Εργαλεία […]