Η Διαδικασία Συνεχούς Βελτίωσης και η Έννοια της Ιδιοκτησίας των Διεργασιών στον Αεροπορικό Τομέα

AS332 Super Puma 2787 at Elefsis AB

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τις καθημερινές λειτουργίες ενός αεροπορικού οργανισμού που εκμεταλλεύεται αεροσκάφη υψηλών επιδόσεων, σταθερών και περιστρεφόμενων πτερύγων, τόσο επανδρωμένα όσο και μη επανδρωμένα. Ο οργανισμός μπορεί να επιχειρεί οπουδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο, με την κατάλληλη ικανότητα και υποστήριξη συντήρησης, ενώ δίνει προτεραιότητα στην προληπτική συντήρηση και τις επισκευές λόγω του υψηλού κόστους […]