Μηχανογραφικά Συστήματα Διαχείρισης Συντήρησης (CMMS) στην Αεροδιαστημική

combine semiconductor and fast airplane 241924361

Στους δυναμικούς και κρίσιμους για την ασφάλεια τομείς της Αεροδιαστημικής και της Αεροπορίας, η αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων συντήρησης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιχειρησιακή επιτυχία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) αναδεικνύονται ως απαραίτητα εργαλεία, προσαρμοσμένα στις μοναδικές απαιτήσεις του κλάδου. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στις περιπλοκές του CMMS για […]

Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας: Ένα Πρώτο Θετικό αλλά Ασαφές Βήμα χωρίς Στρατηγικό Σχεδιασμό

innovation hub

Αναρτήθηκε στις 30 Απρ. 2024, Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο: «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις» Το σχέδιο νόμου και ειδικά το «ΜΕΡΟΣ Β΄ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», είναι μια […]