Ανάπτυξη Στρατιωτικών Αεροσκαφών: Οι Μηχανικοί στο Κέντρο του Παραγωγικού Μοντέλου της Αμυντικής Αεροπορικής Βιομηχανίας της Χώρας

5th-generation-fighter-aircraft-design-AerospaceReviews

Ανάπτυξη Ελληνικού Αεροσκάφους: Απαιτήσεις και Διαδικασίες   Η δημιουργία ενός ελληνικού αεροσκάφους απαιτεί μία πολυσύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει μακροχρόνιο σχεδιασμό, δοκιμές, τεχνολογική ανάπτυξη, απαιτήσεις ασφάλειας και χρηματοδότηση.   Ακολουθεί μια επισκόπηση των βασικών σταδίων ανάπτυξης και προϋποθέσεων (με βάση το Σχήμα 1). 1. Ορισμός του προγράμματος (problem definition)Στα αρχικά στάδια ορισμού του προγράμματος ανάπτυξης ελληνικού […]