Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ): Ιστορία, Σύγχρονες Προκλήσεις και Προβληματισμοί για το Μέλλον

Ground Master 403 KEVA2010 Kokonaisturvallisuus 2015 01

Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ) είναι το στρατιωτικό δίκτυο Radar και Κέντρων Ελέγχου με το οποίο η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) εξασφαλίζει τον έλεγχο του Εθνικού Εναερίου Χώρου (ΕΕΧ) αλλά και την επιτήρηση της Περιοχής Ελέγχου Πτήσεων-FIR (Flight Information Region) της χώρας. Το ΣΑΕ είναι το «στρατιωτικό» αντίστοιχο του «πολιτικού»  Συστήματος Ελέγχου Εναερίου  Κυκλοφορίας (Air Traffic Control […]

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Δοκιμές & Αξιολόγηση Συστημάτων anti-drone

21COM0597 DFL Project Courageous Web 1024x676 V2 1

Τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές μπορούν να επιλέξουν από μια ευρεία γκάμα εμπορικών λύσεων anti-drone που είναι διαθέσιμες στην αγορά. Η λήψη αυτής της απόφασης είναι δύσκολη, ειδικά για τοπικές αρχές που δεν διαθέτουν επαρκείς τεχνικές δυνατότητες. Η Επιτροπή θα βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών να κάνουν τη σωστή επιλογή για τις […]