Γεωγραφική Κατανομή Εναέριων Μέσων Πυρόσβεσης: Μια Επιστημονική Προσέγγιση

Water bomber fights Thomas Fire Los Padres National Forest 38299403985

Εισαγωγή Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα ολοένα αυξανόμενο φαινόμενο στον πλανήτη. Δυστυχώς στη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες των καταστροφικών τους συνεπειών που έχουν οδηγήσει σε απώλεια ανθρώπινων ζωών, καταστροφή του περιβάλλοντος, οικονομικές και κοινωνικές αρνητικές επιδράσεις και σε πλήθος άλλων άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων. Ενδεικτικό στατιστικό στοιχείο αποτελεί ότι στην Ελλάδα […]