Τα drones αλλάζουν τον πόλεμο – Η ΕΕ πρέπει να καλύψει τη διαφορά

Drone Cover2 1 1400x788 1

Ενσωματώνοντας τα Drones στην Στρατηγική Άμυνα της Ευρώπης Η ταχεία εξέλιξη των drones από υποστηρικτικό ρόλο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ένα ουσιαστικό συστατικό του σύγχρονου πολέμου, αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόκληση και ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της. Η ζήτηση για drones έχει αυξηθεί παγκοσμίως, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αποτελεσματικά μέτρα […]