Προωθητικά Συστήματα Εισρόφησης Οριακού Στρώματος

DSC 9245 Modified Gray

Η συνεχής προσπάθεια για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου των αεροσκαφών επικεντρώνεται, συνήθως, στη βελτίωση επιμέρους υποσυστημάτων και λειτουργιών και περιλαμβάνει επανασχεδιασμό κινητήρων για αύξηση της προωθητικής απόδοσης, τοποθέτηση winglets για τη μείωση της επαγωγικής οπισθέλκουσας και χρήση σύνθετων υλικών για τη μείωση του βάρους. Παράλληλα με τους ανωτέρω τομείς, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί […]