Ευρωπαϊκή άμυνα: Δεν αρκεί η αύξηση αμυντικών δαπανών…

66046304 1004

Η Ευρώπη είναι ευάλωτη. Αυτό είναι ένα βασικό συμπέρασμα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και η Ευρώπη αντιδρά. Με πολλά χρήματα. Η γερμανική κυβέρνηση, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για να καλύψει τα μεγαλύτερα κενά. Η Γερμανία προτίθεται να δαπανήσει το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα,όπως ακριβώς είχαν […]