Το Επάγγελμα του Μηχανικού σε Ανταγωνιστικές Οικονομίες: Το Παράδειγμα της Ιρλανδίας

photo

Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ιρλανδίας προέβη το 2004 σε εκπόνηση μελέτης σε μια γκάμα οκτώ επαγγελμάτων – τομέων: κατασκευαστικός τομέας, νομικούς και ιατρικούς κλάδους της ιρλανδικής οικονομίας. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που αξιολογήθηκαν ήταν: μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ιατροί, οδοντίατροι, οπτομέτρες, κτηνίατροι και δικηγόροι. Η μελέτη αυτή όχι παραμένει επίκαιρη έχει και ενδιαφερόν να την διαβάσει κανείς υπό […]