Στοχαστική Αεροελαστικότητα και Πτερυγισμός

img featured

Στοχαστικές Διαδικασίες Οι στοχαστικές διαδικασίες είναι μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη συμπεριφορά τυχαίων μεταβλητών με την πάροδο του χρόνου. Στη μηχανική, οι στοχαστικές διαδικασίες χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση και ανάλυση συστημάτων που υπόκεινται σε αβεβαιότητα. Μαθηματικά, οι στοχαστικές διεργασίες μπορούν να αναπαρασταθούν με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των Random Walks, της κίνησης Brown […]